Tekijät

HELENA LEMMINKÄINEN

helena.lemminkainen(at)kevicon.fi
puh. 050 594 3037

 • valtiotieteen tohtori (viestintä)
 • certified business coach
 • työyhteisösovittelija
 • filosofian maisteri (aikuiskasvatus)
 • auskultoinut viestinnän opettaja, AmO
 • aikuiskoulutuksen PD-tutkinto

Väitöskirjassaan Helena tutki viestintäkoulutuksen vaikuttavuutta ja arviointia. Tutkimushavaintojen pohjalta hän on kehitellyt entistä tuloksellisempaa otetta työelämän koulutuksiin ja työyhteisöjen kehittämishankkeisiin.

Helena on työskennellyt aiemmin mm. viestinnän ammattilaisille sekä johdolle, esimiehille ja asiantuntijoille viestintäkoulutusta tarjoavissa yrityksissä. Pitkä työkokemus viestintäpäällikkönä takaa sen, että myös arkiviestintä on tullut tutuksi. Työvuosista Säteilyturvakeskuksessa jäi kytemään kriisiviestinnän kipinä.

Kehittäjänä ja valmentajana Helena saa erityistä kiitosta osallistavasta valmennus- ja fasilitointiotteesta sekä taidosta kiteyttää ja konkretisoida käsiteltävät teemat helposti omaksuttavalle arjen kielelle.

Yhteisökohtaisesti räätälöityjen koulutus-, kehittämis- ja konsultointitehtävien lisäksi Helena tekee yhteistyötä monien ammatillista täydennyskoulutusta tarjoavien tahojen kanssa ja kouluttaa mm. viestinnän tekijöitä alalle aikovista viestinnän johtotehtävissä toimiviin.

Ennen akateemista uraansa Helena työskenteli terveydenhuollon ammattilaisena.

ALI ARSALO

ali.arsalo(at)kevicon.fi
puh. 050 537 6265

 • lääketieteen ja kirurgian tohtori
 • kirurgisten tautien erikoislääkäri
 • pätevyys toimia työterveyshuollossa (Työterveyslaitos)
 • ilmailulääkäri, AME 1-3
 • trooppisen lääketieteen diplomi (Aix-Marseillen yliopisto, Ranska)

Alilla on pitkä kokemus käytännön lääkärin työstä julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä työterveyshuollosta.

Ali on myös kokenut kansainvälinen konsultti ja kouluttaja, jonka erityisosaamista on LFA-menetelmien (Logical Framework Approach, “logframe”) käyttö strategisessa ja hankesuunnittelussa sekä arvioinnissa. Hänen kehittäjäosaamistaan on käytetty useissa laajoissa kotimaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa.

Jo useita vuosia merkittävä työ on ollut Itämeren alueen kansainvälinen yhteistyö Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuusohjelman HIV, tuberkuloosi ja liitännäisinfektiot asiantuntijaryhmän puheenjohtajuus.

Kehityskysymyksiin Ali on perehtynyt jo 1980-luvulla työskennellessään lääkärinä Senegalissa ja 1990-luvulla projektipäällikkönä Namibiassa. Stakesin ulkomaanavun yksikön johtajana hänen työhönsä kuului johtamistehtävien lisäksi hankesuunnittelua, koulutusta ja arviointeja monissa muissa Afrikan maissa, samoin kuin Venäjällä, Itä-Euroopassa, Aasiassa ja Turkissa.

Viime vuosina hankkeiden arviointitehtävät ovat suuntautuneet myös Kiinaan ja Pohjois-Koreaan.