Kevi Consulting Oy kehittämään viestinnän mallinnusta sisäilmaongelmaisille kiinteistöille

14.11.2014
Kevi Consulting Oy on valittu Lapin yliopiston Yliopistoviestintä 2.0 -kehittämishankkeen toteuttajaksi. Hankkeessa kehitetään uusi malli rakennusten sisäilmaongelmiin liittyvään viestintään. Kehittämistyö liittyy Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan paluumuuttoon korjattuihin tiloihin syksyllä 2015.
 
Malli tulee sisältämään viestintätoimien elinkaaren ongelmien havaitsemisesta kiinteistön korjausten jälkeen tapahtuvaan paluumuuttoon. Myös opiskelijat ja taiteiden tiedekunta otetaan mukaan viestinnällisten ratkaisujen kehitystyöhön. Tavoitteena on tuoda perinteisen organisaatioviestinnän keinovalikoiman rinnalle uusia, taiteellisia ja palvelumuotoilullisia lähestymistapoja ja viestinnän keinoja.
 
Lapin yliopisto on tehnyt rakennusten sisäilmastoon ja tilaviestintään liittyvissä asioissa jo pitkään yhteistyötä Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) kanssa. Kehittämishankkeessa Lapin yliopisto pyrkii kehittämään edelleen sisäilmaongelmien korjauksiin soveltuvaa viestintämalliaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.
 
Kehittämishanketta rahoittavat Työsuojelurahasto (TSR), Suomen yliopistokiinteistöt Oy (SYK) ja Lapin yliopisto. Hanke toteutetaan marraskuun 2014 ja joulukuun 2015 välisenä aikana.  Hankkeen toteutuksesta vastaa Kevi Consulting Oy:n johtava konsultti, VTT Helena Lemminkäinen. Lapin yliopistossa hankkeen vastuuhenkilönä on viestintäpäällikkö Olli Tiuraniemi.
09.02.2018Terveysprojekti jatkaa Venäjän ja muun Euroopan vuoropuhelun tukemista
02.02.2018Olemme mukana vahvistamassa sote-viestintää ja brändäystä
04.12.2017Nyt on aika varata ajat 2018 viestinnän täydennyskoulutuksiin
28.10.2017Uutta keväälle 2018: Valmentaudu tämän päivän esimieheksi -tehovalmennus
27.02.2017TerveysKioskin esiselvitys on valmistunut
10.02.2017Uutta keväälle: Viestinnän tehovalmennukset esimiehille ja yrittäjille
31.01.2017Yhteistyö rajat ylittävässä terveyshankkeessa jatkuu
11.01.2017Vielä ehdit mukaan kevään 2017 viestinnän täydennyskoulutuksiin
12.09.2016Olemme mukana kehittämässä terveyskioskeja Lappiin
29.08.2016Syysuutuus: Käynnistämme uudentyyppiset esimiesvalmennukset
08.08.2016Syksyn 2016 koulutustarjontaa viestinnän ammattilaisille ja työyhteisöille
06.07.2016Infektiotautikonferenssi kokosi alan asiantuntijat Vilnaan
10.05.2016Käyttämämme hanketyön menetelmät pärjäävät hyvin eurooppalaisessa vertailussa
01.02.2016Asiantuntijamme ohjaamaan mittavaa EU-tason hankesuunnittelun prosessia
07.01.2016Uusi koulutuskonsepti sisäilmaongelmien viestintään
31.12.2015Kiitos joulutervehdyksistä ja hyvää uutta vuotta 2016!
03.12.2015Nyt on aika ilmoittautua kevään 2016 viestintäkoulutuksiin
19.11.2015Haku vuoden 2016 pro bono -ohjelmaamme avattu
02.10.2015Sodankylän paikalliset lääkäriasemat tiivistävät yhteistyötään
24.08.2015Nyt oiva tilaisuus oppia viestinnän suunnittelua
29.05.2015Ilmoittautuminen syksyn 2015 Tiedottajakoulutukseen menossa - kysy myös räätälöityjä ratkaisuja
15.05.2015Lääkärin sosiaalinen vastuu ry pro bono -kohteeksi
02.03.2015Puolan terveydenhuollon kehittäjiä Lapin lumoissa
07.02.2015Suomalais-norjalaiset asiantuntijat rakentamassa terveyttä yli rajojen
29.01.2015Vuoden 2015 pro bono -hanke keskittyy terveysviestintään
17.01.2015Vielä ehtii ilmoittautua kevään 2015 viestintäkoulutuksiin - vuosi 2015 on juhlavuosi
15.12.2014Haku vuoden 2015 pro bono -ohjelmaamme on käynnissä
14.11.2014Kevi Consulting Oy kehittämään viestinnän mallinnusta sisäilmaongelmaisille kiinteistöille
10.09.2014Ilmoittautuminen suosittuun Comma-koulutusohjelmaan on käynnistynyt
20.05.2014Ilmoittautumiset syksyn 2014 Tiedottajakoulutukseen menossa - kysy myös räätälöityjä ratkaisuja
10.03.2014Kevi Consulting Oy:n pro bono -kumppanit on valittu
15.02.2014Kriisiviestintäkoulutusta Sodankylässä 31.3.2014